is toegevoegd aan uw favorieten.

De wissel, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j02 DE W I S , S E L,

ALBACH.

Maar als ik u zeg , dat

MeV. VAN STERNAU.

Maar als ik u zeg, dac het Carolina niet was.

ALBACH.

Maar, ginds heb ik geitaar., en ■

Mev. VAN STERNAU.

Gy moogt geltaan hebben waar gy wilt, maar gy hebt toch verkeerd gezien.

ALBACH.

Uwe genade zal my toch niet willen ontftryden wat ik met myne twee gezonde oogen gezien heb?

MeV. VAN STERNAU.

En gy zult my toch niet willen ontftryden wat ik jn eigen perfoon doe ?

ALBACH.

Hoe ? wat? gy — dus is 't uwe genade geweest?

MeV. VAN STERNAU.

Ja, ik ben 't geweest.

ALBACH.

Het is my onbegrypelyk, hoe uwe genade dat kan (taande houden. .— Hier, op deze plaats, zat hy, en hier, aan zyne rechterhand.*..

MeV. VAN STERNAU.

Zat ik. Zeer goed.

ALBACH,

Zat freule Carolina ,en toen nam hy hare hand, en —

Mev.