Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o ZEVENTIEND E GESPREK.

MIETJE. Gy hebt my zeer wel voldaan; gelief nu verder van joHANNEste vertellen.

VADER.

Hy was zeer geacht by vecle Jooden; zy hielden hem allen voor een Propheet, en kreeg daarom veele leerlingen, die hy onderwees, byzonder ook met opzicht tot den messias, die zich nu geopenbaard had , en hy bekend maakte. Zyn prediking bepaalde zich niet alleen by Judea, maar hy verkeerde ook in de Ovtrjordaanfche landjlreek te Bethaèaraen zomwyl bevond hy zich in Galika, alwaar herobes antipas Viervorst was, die veel werks van hem fcheen te maken, en hem gaarn hoorde; doch daar johannes wel een hofprediker maar geen vleijer van een Godloos Vorst wilde zyn, zo beftrafte hy op zekeren tyd herodes, om dat hy herodias de huisvrouw van zynen nog levenden broeder philippus ten huwelyk had genomen, lopende deze daad in tegen de Godlyke wet; dan, herodes nam die beftraffing zo euvel op, dat hy johannes in de gevangenis deed werpen.

In

Sluiten