is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig huisgezin in aangenaame [...] gesprekken tot bevordering van bybelkennis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AGTTIENDE GESPREK. 100

VADER.

jesus heeft ook geleerd, dat de opftanding der dooden algemeen zal zyn, namelyk van alle menfchen, die van 't begin der waereld geftor-

, ven zyn tot dien dag, in welken God de dooden zal opwekken. De Zaligmaker zegt tot de Jooden: de uurc komt in welke allen die in ds

i graven zullen zyn, zyne (dat is jesus) ftim zullen hoeren, en zullen uitgaan die 't goede gedaan

, hebben tol de opftanding des levens , en die 't kwaade gedaan hebben lot de opftanding der verdoemenis ( * ). God de Vader heeft aan jesus christus als Koning magt gegeven 'r. gericht te houden, om dat Hy des menfchen

è Zoon is (f). Hy verkeerde op deze aarde als een Zoon des menfchen in veel geringheid, fchoon Hy tevens de Zoon van God was; doch

: deze menschlyke natuur in vereeniging met de

1 Godlyke zou ia 't openbaar voor de gchecle

i waereld op 't luifterrykst verheerlykt worden in

: zyne komst ten oordeel.

JAN.

(*) Joh. v: 28, 29. (t) Joh, V: 27.