Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE EN TWINTIGSTE GESPREK i6g

VADER,

Hy bleef 'er drie maanden, waar op hy met een fchip, van Alexandrie gekomen en 't welk al] daar overwinterd had, de reize voorzettede naar Rome. Het fchip lag aan te Syrakufe de hoofdftad van 't eiland Steilte , alwaar men drie dagen bleef. Van daar voeren zy naar Rhegium en vervolgens kwamen zy te Putcolen, eene vermaarde zeeftad en haven in Italië, alwaar zy eenige Chriftenen vonden, welke verzogten, dat paulus met zyn geaelfchap aldaar zeven dagen zoude blyven. Toen gingen zy naar Rome, en daar gekomen zynde, gaf de Hoofdman de gevangenen over aan de Overfte der gevangenis, maar paulus wierd toegelaten op zich zeiven te woonen met een krygsknegt, die hem'bewaarde,

MIETJE.

Wat deed de Apoftel te Rome?

VADER,

Na dat hy aldaar drie dagen was geweest, ont bood hy de voornaamfte Jooden, gaf hun redeL. 3 nen

Sluiten