Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE EN TWINTIGSTE GESPREK. 167

VADER.

Dit wil ik gaarn doen, doch 't zal flegts koet zyn. Ik merk voor af aan, dat wy meer brieven van hem overig hebben, dan van de andere Apoftelen te zamen. Ook moet ge weeten., dat die brieven juist niet naar de tydorder, in welke zy gefchreven zyn, in den Bybel zyn ingevoegd. Ik zal egter de gewoone order volgen, om dat 't in de zaak niets verandert.

J A N.

Gelieft ons een berigt te geven van den brief aan de Romeinen.

VADER.

Door de Romeinen moeten wy verftaan de Chriftenen te Rome, welke de voornaamfte ftad van Italië was. Wie aldaar 't eerst eene Gemeente heeft gefticht, is onzeker, paulus fchreef dezen brief uit Korinthe, wanneer hy Zich aldaar voor de tweede reis bevorid (*), en

gaf

CO Zie Hand, xx.

L 4

Sluiten