is toegevoegd aan je favorieten.

De deugdzaame armoede, zeedig blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Q DE DEUGDZAAME ARMOEDE,

Hebje gezegd, dat haar broêr, en daarna zy, hiermoeten koomeu ?

LA FLEUR. Ja, terltond-, op uw order, myn lieer.

GROOTENSTEIN.

Ik verlang reets om kennis met myn aanftaanden zwagerue maaken.

LA FLEUR. Het is hem veel eer. GROOTENSTEIN, fchertfende. Die gevoelens van eer zouden hem wel liaan ir/zyn armoedige omftandigheden; Die zyn uit de mode, men denkt nu op een andere wy-

ze.. ..de tyden veranderen de zeden. Maar wat zal ik met myn gasten van avond foupeeren? LA FLEUR.

Myn

Heer, daar is het plan.

GROOTENSTEIN, leest. Voor tien Couverts driemaal opgedischt,negen fcho-

tels..... en dan Het defert.... eerst een entrc1! goed... een macaroni fou-

pe, een matelot, een mafaryn; maar, niet te ver-

geeten

Een Pergiordfe' Pastey met Truffes, daar ben ik een liefhebber van... 4'chik dan maar het verdere eeten: Maar denk je wel, dat wy morgen op-de Jagt gaan? ■ LA FLEUR.

Uw fnaphaan is klaar. En gelaaden, uw Weitas met het noodige gevuld.

EEN KNECHT.

Myn Heer! de man, dien gy ontbooden hebt, is daar,

GROOTENSTEIN,

Laat hem binnen koomen.

TWEE-