Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL.

19

Fernando. Zy zal zich zekerlyk nu reeds getroolt hebben^

De Waardin.

Zo gy dat meent, moet gy haar weinig kennen : zy leeft ingetogen als een' nonne, zo lang als ik haar gekend hebbe ; zy ziet zelden vreemden , en zelf' wil zy haalt geen bezoek hier uit het dorp ontvangen. Zy leeft zo in ltilte met haare dienftboden heen , de kinderen hier ömftreeks houden alle veel van haar, en, niet tegenftaande haare ongelukken 3 is zy altyd vriendelyk , altyd lief.

Fernando.

Ik wil haar eens gaan bezoeken. De Waardin.

Doe dat. Zomtyds laat zy ons ook wel verzoeken, de Amptmans-vrouw, de Predikants-vrouw en my, en fpreekt met ons over allerhande zaaken. Doch wy hoeden ons zorgvuldig, om niet van haaren man te fpreeken ; evenwel is dit ééns gebeurd, — maar gy hadt moeten zien, hoe wy alle ontroert waaren , toen zy van hem begon te fpreeken , hem prees , en Ichrcide ; Wy moeiten alle mêe fchreijen als kinders , en konden haalt niet weer tot bedaaren komen

•Fernando (ter zyden.) Van deeze traanen zyc Gy de oorzaak, B 2 Elen-

Sluiten