Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLUCHTIG B LTS P E L. 29

DORVILLE.

Gy moet voor alles trachten Het zo te maaken, dat ik geen Verwytingen...

DE TAK.

Stel u te vreên : Ik zal my daarvoor heel wel wachten. Maar zeg, wat zou men dan misfchien Aan u verwyten ? Laat ons zien. Gy neemt, alleenig uit ontferming, Een jonge onmondige in befcherming; Gy mint haar teder en getrouw; En wenscht haar tot uw vrouw; Gy wilt haar van een' boer, van ecnen lobbes wreeken» Die niet te vreden is met onrechtmaatig geld

Te fchandlyk in zyn' zak te fleeken; Maar die haar bovendien wil trouwen met geweld. Kom, kom, maak u maar niet ontfteld. De liefde en eer verleenen U daartoe rechts genoeg, zou 'k meenen. Laat my begaan. Ik kryg in 't kort hem in de klem. Ziedaar 't verbandfchrift reeds.

DORVILLE.

Ach ! ik heb u begrepen... Die trek is listig en doorfleepen. A's hy ontflag begeert...

DE TAK.

ö! Dat (laat maar aan hem.

Hy

Sluiten