Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 DE SOLDAAT DOOR DWANG,

LUCAS.

Vendoriekees! wat zyn die hekken nou verhangen!

COLETTE.

Gy zyt ftandvastig en oprecht; 't Is waar dat gy my nooit die fraaije dingen zegt Gelyk Dorville doet; doch dat doet u geen hinderi Ik weet, gy denkt daarom niet minder, En dat komt op het zelfde al uit.

LUCAS.

Ja, 't is veel beter.

Ter zyde.

Wel verbruid'. De duivel haal, 'k geloof dat zy nog by zei draaijen! Ze krygt me lief, die looze meid! De Tak heit Musjes wel gezeid Dat myn haan nog zou keuning kraaijen: Zy heeft haar' zin op my gezet. Overluid.

Vind gy niet tusfchen die finjeurtjcs van 't falet En my veel onderfcheid ?

COLETTE.

Wel! kunt gy anders denken? 't Is niet voor de eerftemaal, myn vrind, dat ik het zie, Geloof dat vry.

LUCAS.

6 Jemenie!

Jou looze pry ! zei jy me dan jouw liefde fchenken ?

co-

Sluiten