Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 de TWEDE TARTUFFE, 01

ALMAVIVA.

Geheel van u vervuld myn kind I myn dochter! ach wat is het my een genoegen u dus te mogen noemen... om dat ik u van kindsbeen af een opvoeding heb gegeven De man van uw moeder was zeer los van leven ; fterver.de liet hy niets na. Zy zelve, beval u aan myne ^or-e op het einde van haar leven , en ik heb haar 'vergenoegd ten grave zien dalen, gerust in de belofte welke ik haat gedaan had; deze belofte, myn kind! zal ik heilig nakomen en ik ga u een gefebikt en deugdzaam Echtgenoot geven. Zie eens rond, en kies. . . vindt gy niemand die waardig is, uw hart te bezitten? FLORiiSTlNE, hem de hand kusfehtnde. Gy bezit dat alleen, myn heer! en dewyl gy u ver-

_■• . ™„ raadr-ïeeen, zal ik antwoorden dat myn waardigt my te raaup.eöen ,

geluk beftaat in de verzekering van uwe hefde, en niet in een verandering van ftaat. Myn beer uw zoon huwende... (want zekerlyk zult gy hem heden die party doen kiezen) zal zich van u affcheiden. . . Ach, myn heer ! vergun my dan dat ik zyn plaats by u mag bekleden, dat ik, wanneer de oude dag nadert, zorg voor u mag dragen, het is een plicht, myn heer! die ik met het grootfte genoegen zal vervullen.

BEGEARS.

Op myn eer, zy is uw geheel vertrouwen waardig^.. Mejuffrouw'.omhelsdien tederen,diengevoeligenbefchermer. Gy zyt hem meêr verpligt dan gy denkt. Zyn voogdyfehap is een heilige pligt; hy was de vriend . . de geheime vriend van uw Moeder . . . . (zy sut b Al-

Sluiten