Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KLAGEND ZANGSPEL. *3

Ja, fcelfs- fnyfr Onluk zal verhaaften,

Voor altoos braave Liên My haatèn, om dat ik myn' naaften

Durf onder de oogeu zien, My langer niet wil laaten kwellen.

Ma.ar Vroomaart l wat zegt gy ? Zoo my de. waarheid zal verzeilen,

Staat my dan zulks niet vry?

v VHOOMA A R T.

Ik wenschte wel gy dit mogt laaten ;

Maar ook *k beken 't geduld Raakt uit, ak me altobs Zich ziet haaten,

En hier toe heeft geen 1'chuld. Maar, ö,, wat ik u toch mag bidden!

Beraad u eerst met Hem Dien Hooggeduchten, dié'ih 't midden

Des raads zit, en' zyn 'ftem Van Ebals kruin doet vreefélyk donderen,

Op hem die valfchelyk'zWeerd: Maar, kunt gy u doen,van,,elk bewonderen

Als ge u oprecht verweerd. Dan zullen die uw dorftèri tergen ,

Uw haast in eer wéér zien. De zegen, van den fchbónst' 'der bergen

Moet over u 'géfclileïi-

Vaar

Sluiten