Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de EDELMOEDIGE VYAND. 29

Y Heb u gezien; vernam van verre uw klagten, Doch was in twyffeling:

Maar ziende da: uw Vriend iets van uw hand ontving 5tGeen hy ons Ichonk, verfterkie 'tmyn gedachten. Flip s.

Zoo zien wy 's Hemels zorg en prysfelyk beleid!

T h a t l y.

'kVerftom endank zyn gunst door myn ftilzwygenheid.

Flips, wennende. Myn Kindren!...

] ohn, tegen Flips. Ei! houd op van meer te weenen, En kroon het wenfchen hunner jeugd! Flips , de handen van Thatly en Fanny faamvoegende. De Hemel loone uw deugd! Nooit zag ik liever Paar vcrëenen.

ï h a x l y. Geen tydftip heeft me ooit meer verheugd.

Charles. Een Vyand van dien aart ftaat ons wd 't meest te fchroomen.

Flips.

Houd moed, dielydt! de Hemel hoedt de Vroomen.

Einde van het Tweede en laatjie Bedryf.

Sluiten