Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b _l r S P E L. .29 de tanden gefpleten was, de kompresfen ge'appliceerd. (Hy bindt den doek om zyn voorhoofd.) Gy moet. niet denken 'dat ik een ezel ben , omdat gy doktor heet.

de doktor, kwaad.

Jou pleisterkok ! jou bloedzuiger, eigentlyk! een kotnpres om het voorhoofd te geven, 'wanneer de kop in de lengte gefpleten is! (By haalt insgelyks zyn' zakdoek uit zyn' zak en bindt hem onder de kin en op het hoofd vast.) Dat is de rechte kompres, elendige brekebeen!

van der h e el.

Doktor 1 hou op met fchimpeii | de fakulteit zal beflisfchen wat de beste methode is.

dedoktor, naar zyn hoofd wyzende.

Daar is het: leer wat, jou domkop, mizerabele laatkop, eigentlyk!

van der heel, lagchende. Doktor!' zie maar in den fpiegel: gy ziet .'er uit als een ezelskop, eigentlyk. Gy h'ebt my menigen fchoonen dukaat wech gefnapt en myne laurieren om uw hoofd gewonden ; maar ik'zal geen gek meer wezen. (Ruimjlein roept van binnen : Doktor! van der Heel! Kasper !) Hoor de patiënt roept: waarom zyn wy dan hier? Help dan, help dan, groote man !

de doktor. Jy bent een vlegel, eigentlyk !

AGT-

Sluiten