Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 DE J O O D E fj.

STICH.

Wij hadden het wel beter kunnen aanvangen. Waaren wij niet goed vermomd ? Was de koetzier niet op onze zijde? ... kunnen wij bet helpen dat het geluk ons zulk een pots fpeelde? ... ik zeg het wel honderdmaal , dat vervloekte geluk! zonder hetzelve kan men niet eens een goede fchurk zijn.

K KOM.

Wel! als ik het recht inzie, zo zijn wij daar door een paar dagen langer, de galg ontloopen.

STICK.

O! 6! als alle dieven gehangen wierden, dan moesten de galgen veel nader bij elkander ftaan. Men ziet 'er fchier alle twee mijlen één, en, daar 'er noch iéne ftaat, is zij meest-al ledig. Ik geloof Marten dat de Heeren Rechters ze met 'er tijd geheel wel zullen laaten afbreeken. Waartoe zyn zij ook nuttig? tot niets, als ten hoogden dat als 'er een van ons voorbijgaat, hij noch eens de ©ogen 'er op vestige.

KROM.

O! dat doe ik althans nooit; mijn Vader en Grootvader zijn die dood geftorven. Wat kan ik beter verlangen ? ik fchaam mij mijne Ouders niet.

STICH.

Ja, maar die Eerlijke lieden zullen zich over u fchaamen; gij hebt nog in lang zo veel niet gedaan, dat zij u voor hun echten zoon kunnen erkennen.

KROM.

Sluiten