is toegevoegd aan uw favorieten.

Armoede en grootheid, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 ARMOEDE en GROOTHEID,

va n der hu se n«

Rofe? —, gy moest Rozenknopje hrcten en arm

zegt gy?

josephine.

Zeer arm.^

van der husen.

Dit verheugt my.

josephine.

Dcnkclyk om het fprcckwcord : gchk zoekt geijk?

va n der hösen.

Ik zou zeer trotfch zyn, zo ik my uit hoofde myncr armoede voor uws gei) ke dorst achten.

JOsepiiine, eetrigszh s verward. Gy hebt misfehien zaken met den heer Pium ?

va n der h u s e n.

Met hemzelv' niet vee!, maar met zyne dochter.

josephine.

Met zyne dochter ?

va n der huses.

Ja, ik kom om haar te trouwen.

josephine.

Zo!

van der husen.

De heer Plum en myn vader hebben famen in de kindcrfchool gegaan, en daarom denkt myne moeder kunnen de kinderen wel te famen in de huwelyksfehoo! gaan.

josephine.

Denkt mevrouw uwe moeder dit? ei!

van der husen.

Het zal nu omtrent vier weken geleden zyn, dat zy op

ee-