is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden, of Tooneelstukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 99.

dere plaats Hier ben ik geen meester van my

zelf'— nooit zal ik weder een' voet hier zetten

en ik eisch , zo gy my bemint, dat gy zelve ook nimmer weder hier koomt.

Jufv. renaud. Maar dat is de opheldering niet, welke ik...

richelieu.

Na zulk eene behandeling zoudtgynog de zwakheid hebben ?... Ik zal het nooit dulden... Koom aan... Jufv. renaud, (welke hy wil voorttrekken, en die zich verweert.) Neen, neen... gy bedriegt my, gy bedriegt my...

richelieu, (haar voorttrekkende.) Myn geweten verwyt my niets... Och ! van dieft kant ben ik zeer gerust... Gy doet vergeeffche tegenweer, koom, koom, koom.

(Hy trekt haar met zich voort.)

Einde, va» het derde Bedryf,

G 3 VIER-