Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z A N S P E L. 2Ï

DORVAL, FRONTIN, CÉLIMENE,ROZET TE

't Minlyk oog flechts ééns wenkt,

Is loons genoeg

voor die

fchenkt: Als 'tminlyk oog

flechts wenkt, ls loons genoeg

voor die

fchenkt.

Ach ia, door myn Voir tederhe" Ach door wat Ach , wat is hy vermogen, den, vermogen, fchoon!

Tref *k ligt het Verliefde re- Door watvermo- Wat vleit hy vrouwen hart. den, gen, zacht!

Ach! ja 'k tref Zwygtvrouwen Trekt hy hart Wat is hy

zeer ligt haar afkeer ftil, en oogen ? fchoon! hart;

Ach! ja 'k tref Buigt men haar 'k Uezwyfc voor Wat vleit hy

zeer ligt haar naar zyn'wil. zyn magt. zacht! hart;

Ach! ja 'k baar Door tederhe- Door wat vermo- Wat is hy

baar minne- den, mogen, fchoon! ihiart.

'k Baar haar min- Verliefde re- Trekt hy myne Wat vleit hy

nefmart. den oogen? zacht!

'k Baar haar min- Buigt men 't Verwekt, ver- Hy weet baar

nefmart. naarzyn'wil. wekt hy zoe- tot zig te

te fmartV trekken;

'k Baarhaar min- Buigt men 't Door wat vermo- Wat is hy nefmart. naar zyn'wil. gen, fchoon!

Buigt men 't Trekt hy myne Wat vleit hy naar zyn'wil. oogen ? zacht!

Bepaalt,bepaalt, Hy kon reeds bepaalt hy 't haar aandacht hart, wekken;

Boeit hy toch Vast treft gy het hart ï haar hart;

Yj 1 DOR-

Sluiten