is toegevoegd aan uw favorieten.

De werfofficieren. Blijspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JSS DE WERFOFFICIEREN.

het leven moest verliezen, Kerbel zal u aanftonds n zijdgewecr brengen ; ik wil alles vergeeten.

KAUTZER, ziet hem Jierk aan. Heer Wachtmeester, zo gij goedvind zulks te doen, is het mij meer om u, dan om mij zelfs l ef, aan mij was niets geleegen; doch ik verzeker u het gantfche Regiment zou mij bejammert hebben , bij de Proceduure zou men u zeker ger lijk hebben gegeven, doch een ieder zou u veracht hebben , dan begrijp, een man, die lang gediend heelt, bezit vuur en drift, als nu een jonge, om zijn hoogmoed te bevredigen , zo een grijsaard verachtelijk bejegend, werd deze haastig en wederfpreekt met billijkheid , de ander misbruikt de macht die hij over hem heeft, en de onervaarne brengt den ouden man in 't ongeluk; gij zijt noch jong , gij zul: noch ondervinden, dat het geen geringe kunst is wel te gebieden.

KITTMAN, omarmt hem. Mijn lieve Kautzer! van nu aan zijn wij boer zemvrienden, het geen ik nog niet weet zult gij mij leeren.

KAUTZER.

Zeer gaarne, het is nooit geen fchande te leeren. (Kerb:l brengt Kautzers Sabel, fok en hoed, hij geeft zulks Kittman , welke het aan Kautzer geeft.)