Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 de NEEF van IDER EEN,

mode te volgen, of liever daarin nog uittemunten, gevoegt bij de zucht naar geld, die men tot zijn geringlte gefprekken toe ontdekt. Volgens zijn zeggen is zijn Nicht van Guiardiere op hem verzot; maar hij wil haar niet trouwen, omdat hij van haar erven moet, en haar geld hem toch niet kan omgaan. En omdat hij zeker is, dat zij toch geen kinderen zal krijgen, wenschthij dat ik met haar trouwde, om ook nog mijn erfgenaam te worden.

doüstignac

Dus een jongman die op erffènisfen verlekkerd is! En het overige kan ik gisfen: gij bemint uw Nicht; die Mijnheer Robin is u in den weg, en alshij met haar trouwt; zou de fchalk Sinclair veelligt op zijn gebied gaan jaagen.

sinclair.

Ik ben met Henriettegrootgebragt, en omtrend van haar jaaren. Het fmert mij dat zij zo opgeofferd word. Heeden deezen avond word bij Robert het contrafl onder, teekend.

DousTiGNAc. (ter zydg,) Bij Robert?... Bij het teekenen van een contraft, zal er gewis een uitfleekende maaltijd zijn. O» zo ik hierbij kon wezen! {tegen Sinclair.-) Hoor eens, mijn Vnendl gij wilde wel uw Nicht trouwen, ik wil bij den maaltijd zijn. Laten wij elkander verflaan, en de Bruid en de maaltijd is onze.

sinclair,

Oamogelijk!

DOU-

Sluiten