is toegevoegd aan je favorieten.

De neef van ider een. Blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 de NEEF van IDER EEN,

robin.

Het zou minder uit belang zijn dan uit vriendfchap.

doüstignac.

Juist, dus begrijp ik het ook. En gij, mevrouw van Guiardiere, zond gij genegen zijn de fchulden vrn uw neef te betaalen, zo hij befluiten kon, u tot zijn wettige echtgenoote te nemen?

mevr. van guiardiere.

Ach, mijn Hemel 1 mijn geheel vermogen is tot zijn dienst.

doüstignac.

Nu, omhels elkander dan ; gij zijt 't reeds eens. Uw beurt, mijnheer Albert: Zoudt gij kunnen befluiten uwe dochter aan uw jongen neef Sinclair tegeven , zo hij haar zonder huwelijksgift wilde necmen, en uw koophandel onderfteunde door daarin deel te nemen?

sinclair.

Dit was juist het geen ik u wilde voordellen, mijn waarde oom! ik ben befchaamd dat een ander mij voorgekomen is.

albert.

Wat zegt gij er van, mijn dochter?

henriette.

Ik mijn vader! Wat zou ik niet doen. om u uit de verlegenheid, waarin gij zijt, te redden?

MEVR. ALBERT.

Ei, ei, mijnheer kleinzoon, dat is de ontknooping

die gij wenschte?

sin»