is toegevoegd aan uw favorieten.

De marquize van Mazzini. Tooneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114 de MARQUIZE van MAZZINI.

de marquis, fchreicnde. Maria! o heb medelijden met een ftervenden ongelukliigcn. —

maria.

Medelijden? — medelijden zegt gij? — voor ons niet — in de gcheele fchepping !

de marquis.

Maria !

maria.

Hoe ligt gij daer nu — zijt gij zoo bevreesd voor

den dood. — (Zij trekt een dolk, vliegt woedend op hem aen, en dreigt hem te doorjiooten.~) de marquis, haere hand •weerhoudende. Om Gods wil, raezende! laed ook geen bloedfchuld op u. —

maria.

Ik dank u — ik had u bijna nog een dienst ge-' daen _ neen, voelen, voelen moet gij wat ik ver.' mag. —

be marquis, geeft andcrmael een lui. den gil, en wordt door heevige fluip.. trekkingen gefolterd. maria, hem met een helfche glimlach', acngczicn hebbende. "Zoo, zoo! nu is alle hulp vruchteloos! — (Hem wild bij de hand neemende. ~) Nu, ik zal u verwachten, in de plaets die voor ons bereid is — fteeds zult gij mij beminnen, en eeuwig zal ik voor uwe oogen overfpel bedrijven — Ha! dat zal vreugd , zijn —