Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t l r s p ê L. i9

LOTJE,

En de drie paarden , die 'er voor loopen, zyn ook even verwonderlyk in hun foort. ANGELIKA. loe! drie paarden voor een koets!

LOTJE.

Ja toch! de voorlooper is zwarf,

maar kreupel en blind ,' en kan nauwlyks voort. De tweede is een (chimmel, maar vreeslyk dampig; de

d«rde is zo wat van alleriei kleuren door eikanderen, Haar zo maeer, zo mager, dat hem de beenen door 't

lyf fteeken, daar en boven wel een voet hooger als de

twee anderen.

ANGELÏKA.

Een rechte Poè'etifche equipagie! Haar befchryving doet my waarlyk Iagchen.

LOTJE

6 't Was verwonderenswaard om 't

aan te 2iert.

En zoud gy wel kunnen gelooven dat die drie arme verminkte beesten, die te knikken ftonden op bun kniên ,

Vyf menfchelyke figuuren door 't zwaare zand hier naar toe hebben moeten fleepen,

De koetzier en twee fmachteiïge lakeijen, die achter ep ftonden, daar niet eens onder begrepen;

Zy waren ook zo dra niet ontfpannen, of ze vielen alle drie van vermoeidheid neêr op den flal.

JAN.

Ik vrees dat die arme dieren nooit weer op zullen Haan.

ANGELIKA.

Maar

gy zegt, Lotje, zy waren vyf in getal: Wie zyn dan die vier, welke met de Heer van der Puira gekomen zyn?

LOT-

Sluiten