is toegevoegd aan uw favorieten.

De gewaande onnozele juffer, of De belagchelyke poëet. Blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4 DE GEWAANDE ONNOZELE JUFFER,

durf my reeds met een goede uitkomst voor haar ftreelen.

ANGELIKA.

Gy zyt hier dan byëen, gy Mynheer! en gy Dames! om een oordeel te vellen over myn verftand ?

DE RICHTER.

ó Ja, dit hebben wy op ons genomen.

AN G ELI KA.

De onderneëming

is wat ftout; maar Mynheer de Richter! gy die hier op 't land

Als Richter vonnis veld, bevind gy niet dat die post gevaarlyk is, en u aan veele dwaalincen bloot kan ftellen ?

DE RICHTERIN, tegen de Gravin. Ziehier een vraag, die my reeds belemmert en verrast.

ANGELIKA.

En gv

Dames! gy die over anderen wilt oordeelen en vonnis vellen, Kunt gy zulks we! over u zelve doen ?

DE RICHT ERIN, tegen de Gravin.

Is dit een onnozele ? wat zegt ge 'er van Mevrouw ?

DE GRAVIN.

Dat nooit een onwetende een diergelyke aanmerking kan maaken.

ANGELIKA.

Gy wilt dan over my oordeelen, zo ik

vertrouw.

Maar om gezond te oordeelen, kan men een groote uitgeftrektheid van kundigheden niet wel ontbeeren.

En nog is het twyfelbaar of die wel op vaste gronden fteunen.

nz