Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 25

EUDOXE.

Men zal zich ylüngs met uw dierbaar bloed bevlekken, Zo gy den aanflag meld: myn' vaders list is groot; Uw yver is vergeefs.

ME NAL1PPUS. Hoe! vreesde ik ooit de dood? Zo 't land te gronde gaat, begeer ik niet te leven. Maar 't zy ik 't redde of niet, ik wil met glori fneven. Hou my niet op; laat my...

EUDOXE.

Heb deernis met myn fmart; En hoor my fpreken, of doorgrief my 't angstig hart.

Knielende. Moet ik my werpen aan uw voeten?

MENALIPPUS, haar opheffende.

'k Zal u hooren.

EUDOXE.

't Gedreigde Griekenland gaat mogelyk verloren, Eer vorst Leonidas de vryheid fteryend' hoed, Indien myn vader van 't verraad geen' afftand doet; Zyn list zou van de vrucht tier aanklagt u verfteken : Vergun my, eer gy 't meld, om afftand hem te fmeeken; Ik heb geene audre hoop. Eens vaders hart is teêr: 'De fmart, de wanhoop van zyn eenig kroost, zyne eer, 't Gevaar van 't hachlyk ftuk, dit alles kan hem fluiten.

MENALIPPUS. Eudoxe, zo gy hem tot afftand doet befluiten;

B 5 Zq

Sluiten