Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 DE GEVOLGEN van een eenige LEUGEN,

weeten! Allons, marsch! naar hem toe!... Die brave 'vader verdient het! gy moet hem van die blydfchap nut langer beroven.

ii k n i o.

Ja, kom, Wilhelmine , kom ! naar hem toe , naar hem toe.

wilhelmine.

6 , Dat zal een vreugde, dat zal een blydfchap voor hem zyn!

DERTIENDE T O O N E E L.

de majoor, anton.

anton, de Majoor naloopende» II eer overfte wachtmeester!

de majoor.

Wat wilt gy ?

anton.

Het is waar, ik ben flechts een knecht.

de majoor.

Verder!

anton.

Ik heb liefde voor myn heer! ik heb een hart dat irt Zyn lot deelt; dat zich gaarn verheugen zou, zo ik flechts zeker wist!., zoud gy my nie; kunnen zegger. ?.. het is, God weet het! geen nieuwsgierigheid!.. zegmy, durf ik my verheugen? — heeft zyn oom geld gezonden?

ma-

Sluiten