Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF DE GEBANNEN FILOZOOF. 143

Tegen de Abderiten. Men trepaneer den Wijsgeer dan ! Dan zie ik uit zijn hersfens ras, Of 't razernij of boosheid was. ■

Democritus. Eer gij aan 't trepaneeren gaar. —• Wie is het, die er borg voor ftaat, Dat gij, polsvoelende Abderiet! Geen Moorder word van Demokriet!

Athamas. Er borg voor ftaat! — Wat vraag is dat, Aan d' eerften Ducter van de Stad ! Aan een, die men als Raadsheer eert, Een gansch Abdera trepaneert!

Democ ri r us. Maar flierf er nooit een aan die kuur?

Athamas, Meest allen, — doch dit was natuur, Die, voor mijn ijzer niet befland, Bezweek. — Dit is de kunst geen fchand. Abdera! tuig! tuig wat ik deed, Den tijd, dien 'k in uw muuren fleer. Gij, dooden! Zelf, komt treed in 't licht, Getuigt van 't geen ik heb verrigtf En heb 'k een uwer ooit vermoord, Treed dan op 't oogenblik hervoert!

Op

Sluiten