Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPELi 29

LOUIS Et

Voorzeker.

A R MAND.

't Is maar dat hij nog zoo'n zekere bekwaamheid niet heeft, om zijn hof bij de meisjens te maaken.

LOUISE. Ach! zo veel te beter.

AR MAND.

Zijn verftand en hart zijn nog kersverse?

LOUISE.

Dat is een gebrek., dat ongelukkig zeer zeldzaam is.

ARMAND.

En daar te boven is hij niet natuurlijk vrolijk.

FELIX.

Ach! vader!....

ARMAND.

Ik wil wel wedden, dat hij u niet ééns heeft doen lagchen.

LOUISE, ontroerd. De vertrouwelijkheid geld meer dan de vrolijkheid.

ARMAND.

Dat is zo! maar ik voor mij zou, op zijne jaaren, de dertien Cantons hebben doen lagchen. (De flesch aan Felix geevende om inteflehenken.) Dit kan mij nog in een goeden luim brengen. (Zij drinken.') Wel nu, mijne kinderen! ik zal eens op uwe gelukkige reis drinken.

LOU-

Sluiten