Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 33 Ouf! ....

6 Onze Cloë heeft veel moed,, Schoon h.iar die roof ontroelen doet; Schoenen wilt gy,-wilt enz.

CHORUS.

Sclioonen wilt gy , enz. Marcellin vergadert het geheele gezelfchap om zich hein,

LAURETTE, tegen Fabio. ó Dit Vaersje. . . . Luister!

MARCELLIN.

Na by dit boseh is een valei; 'k Ging eenzaam in die oorden? Op eens hoor ik een bang gefchrei, Of men een' mensch vermoordde.

Ouf! ... .

Ik zag de fchiin, de fchitn van den paftoor;

Zy riep my buldrend aan het oor • Myn vriend 1 wilr gy, wilt ge u naar mynen raad gedraagen, Zuit ge u voortaan in 't donk» bosch niet waagen.

FABIO, het niet meer kunnende uithouden. Wat drommelsch liedie zingt gy daar? — Ik moet morgen door dit bosch....'

MARCELLIN.

Wel! ik verhaal u wat 'er zoo in ons land voorvalt; daar gaat geen dag voorby of 'er gebeurt iet....

C TA.

Sluiten