Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. li

Wat angst, zoo hy my maar verliet, Neen, neen , ik wed, hy gaat nog niet...

BONNEFOI.

Wat angst, daar ge al myn lyden ziet. Zeg my, waarom antwoordt gy niet? o Gy antwoordt my niet. — Ach fpreek, verlaat my nu niet.

GEORGETTE.

Zoo hy nu al myn lyden ziet — Ach wat verdriet!...

BONNEFOI.

Ach hoor naar my, ach, antwoord my, lk heb het jawoord van uw' vader Omtrent een' echt die blydfchap bood, En door uw moeder 'skeus te gader, Word ik eerlang uw echtgenoot! bis.

GEORGETTE.

Men roept my, hoort gy 't niet? lk moet mi gaan, gelyk gy ziet — Cy hoort het wel, men roept my.nu, ik ga heen, Iemand roept my. bis' Ik kom, ik kom, ik ga heen, Schreeuw niet, ik ga reeds heen. Ja terftond, Ik ga.

Gy hoort het nu, men roept my, ik ga heen , Zeg nu hoort gy myn naam toch noemen? ..

B3 B0N"

Sluiten