Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2s PHILIPPE en GEORGETTE,

martin,

Bedaar, bedaar myn lieve vrouw; gy weel wel dat wanneer gy u 'smorgens boos maakt, bet voor den geileden dag is... en als uw hoofd niet wel Haat, benadeelt dit uwe gewoone zachtzinnigheid... wel nu, is het niet vleiend, 't geen ik u daar zeg ?

DERTIENDE TOONEEL.

de voorigen, babet, die het ontbyt brengt.

babet.

Hoe fchreeuwt gy toch zoo... Moet ik den tyd niet hebben van boven te komen ? Kom aan, begin maar fchielyk... eet, en fchreeuw niet meer.

martin.

Kom help my, Bonnefoi, om de tafel te verzetten. GEORGETTE verfchrikt, terwyl zy Bonnefoi terug Jloot. Ach, laat maar liaan, laat maar ftaan, mynheer.

bonnefo i.

Neen, in waarheid , ik zal niet dulden.

martin.

Gy zyt niet ftcrk genoeg.

. georgette. Ja wel, ja wel.

, ., bonnefoi. Ik bid u.

ge-

Sluiten