Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 25

theresia. met eenen bitteren fchcrts, Mynheer, de wending is vleyend, ik moet uwe diepe wysheid met myn geheele hart toejuichen ; gy bepleit onverbeterlyk de zaak der mannen; maar het zy, gy het goed vindt of niet, ik wil fchejden.

DE RECHTER.

Uw echtgenoot moet 'er in toeltemmen....

theresia, zich verwyderende. Dit raakt my niet.

DE RECHTER,

Anders

THERESIA.

Jk zal niet voldaan zyn, voor..,;

DE RECHTER.

Dan zult gy moeten pleiten.

theresia, heen gaande. Des te beter! ik zal pleiten.

TIENDE TONEEL.

de rechter. martin.

MARTIN.

Wel nu ? Gy ziet het.

DE RECHTER.

Hunne fcheiding bedroeft my, maar gelooft gy, dat zy voor altyd oneenig zyn.

MARTIN.

Ja, zeg ik u: ik trachtte te vergeefs 0111 hen weder B 5 te

Sluiten