Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa DE ECHTSCHEIDING.

willem.

En zou 'er dan geene menschlyke magt zyn die het

zoo verre zou kunnen brengen om

TÜERESIA, Jpyiigt Als gy het weeten wilt — neen!

be rechter, met zachtheid. Indien ik eenig vermogen op uwe harten heb. willem en theresia.

't Is te vergeefs!

de rechter. ' Dat de vriendfehap uw verfcb.il vereffeue.

th eresia.

Men befpeurt ligt uit uwe taal , dat gy niet gehuwd zyt. 6

martin, tegen den Rechter. Kom aan, verbreek hun htuvlyk. zonder uitftel, want het is hun beider zaak.

be rechter, tegen Willem en Therefia. Gy noodzaakt my dan om de treurige pligten van myn beroep te vervullen.

willem, theresia.

Ja!

martin, vrolyk. Verlies geen tyd.

de rechter. Het zy dan zo! ik zal aan uwen wensch voldoen, (ter zydej maar zy zyn vader en moeder, en daar wacht ik hen, (overluid) volgt my beiden.

MAR-

Sluiten