Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 de GEL U.K ZOEKERS,

velez.

Dit gaat te hoog, by den Hemel! ik zal midde* len weten om my binnen weinig oogenblikken te doen kennen, en u te toonen dat men u bedriegten ik meen u tevens te doen zien, dat ik my niet ongeflraft myn naam en eere laat ontftcien, wy zien elkander firaks nader.

Tegen Morales.

Schurk! gy zult niet zo gemaklyk van my afkomen , als het u hier gelukt my onder de dieven te plaatièn.

V V F D E T O O N E E L.

moyadas, florentine, morales. florentine.

J[k fta verbaasd.

moyadas.

Ik ook , over de ftoutheid van dien guit, dat is een fchelm ! zyn 'er zulke fchurken in de waereld? wat was hy opgefchikt! hy was een gehee. Ie linjetir.

mo-

Sluiten