is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jeugdige Losheid.

Milford. De groote party tusfchen Okonell en den Overflen Lyods ; daarna tusfchen den beroemden Franschman en den Marqueur William ; op ieder hand vyfhonderd guinjes.

Goldfink. Ach, op de Biljard!

Milford. Op achtenveertig uit; de Franschman geeft vyftien en een uitflag voor.

Goldfink. Honderd pond op Williams handl M r l f o r d.

Top!

Goldfink.

Top ! Top!

Hendrik. Die weddingfchap kan niet gelden; het onder* fcheid is vyf tegen vier.

Goldfink. Voor den Franschman ?

Hendrik.

Goldfink.

Ik neem het aan. Vyfhonderd tegen vierhonderd.

E 5 Hen-