Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B oeteling.

031

myn zoon niet was. Ik fpreekhem niet vry, maar mogelyk vermindert de grootheid van zyn misflag merkelyk, als men hem hoort. De beledigde per[bon v. rbaalt gemcenlyk de zaak zo als die hem voorkomt, en legt de daad bedoelingen te last, aan welke de daader mogelyk nooit gedagt heeft. Gravin. Het gedrag van uw zoon was waarachtig niet dubbelzinnig.

Mevr Hutten. Ieder daad heeft twee zyden. De eene daarvan hebt gy ons getoond, de andere zou ik my van myn zoon laaten toonen, als ik de zaak beflisfen moest.

De Generaal (driftig.') Hier valt niets te bedisfen! Het is reeds beflist. En hy zal zyn mond houden , en ik wil niets van

hem hooren, en in 't geheel niets vollïrekt

niets van hem weeten. En ik zal my geen logens van hem laaten wysmaaken. Ik zal eens zien, hoe hy zich gedraagt, en na een jaar fpreeken wy ;lkanderen nader. Een jaar nog de fnaphaan! Daar by blyft het. Hebt gy het verdaan? Mevr. Hutten. Gy hebt maar te beveelen, liefde Generaal! Ik anderwerp myne wenfchen aan uwen wil. Vergeef het my, zode Moeder meer fprak, dan deEchtgeroote had moeten doen.

De Generaal (gematigder.') Daar fpreeken wy nu niet van, wie al of niet te beveelen heeft, maar wie recht heeft.

P 4 Mevr.

Sluiten