is toegevoegd aan je favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32t> De Schoone

Goldstein. Ik zal ze opvangen, (hy haalt een zakdoek uit) Ik bid ondardanig. . .

Gravin. En ik bid u, wees toch verftandiger!.. Goldstein.

Wreede.' Beste Gravin! Ik fpreek ern(lig.

Kunt gy het over uw anders zo medelydend har: brengen, my te verlaateni

Gravin. Kunt gy het over uw verftand brengen, zo zot te fpreeken?

Goldstein. De God der liefde weet , dat ik tot op dit ogenblik gehoopt heb en nog hoope, uw fteenen hart te vermurwen. Gy wilt naar uw Landgoed reizen , fchoone Gravin ? Uwe jeugdige dagen met boeken , met wandelingen , met visfchen en jaagen eenzaam doorbrengen ? En uw (laaf verfinacht hier. Ben ik dan zo affchuwlyk? Ben ik geen aanziens waardig ? Ontferm u toch over my, myne Godin!

Gravin. Begryp my toch wel! Ik ga heden nog op reis, en heb geen tyd om aelmoefen uittedeelen. Goldstein. Blyf daarom , blyf hier, en geniet het geluk, dat ik u met myne hand aanbied e.

Gra*