Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Marienbuhc if Chatinka.

Dat is ook waar; maar die ook , gelyk zeer braave mannen beweerd hebben, desniettegenftaande al te ftreng geftraft is.

C zaak. En ik denk, juist zo als hy verdiende.

Chatinka. Hy verloor ambt, vermogen , eer, uitzichten —— alles op eenmaal. Hy fmacht zedert twee jaaren in de gevangenis. Hy jammert om een door hem ongelukkig geworden huisgezin; dat

huisgezin om zynen vader, zyn' verzorger.

Wat ontbreekt nog aan zulk een llraf. om die verfchriklyk te noemen ? En toch is zy flegts de

ftraf van een misftap. Wie onzer maakt zich

niet fchuldig aan een misftap? Wat is een

misftap ? Wat een misdaad? Wanneer de

Czaar een misftap zo ysfelyk ftraft, welk een ftraf blyft hem dan voor de misdaad zelve overig? Czaar, (na eene tusfcftenpoozing.) Lipunof is vry.

Chatinka. Ik bedank u, Mynheer! — Maar vry —— eu verder niet dan vry?

Czaar, {op een flrengen toon.) Wat moet hy dan nog meer hebben?

Chatinka, (met gevoel.) Vry zyn en — honger lyden! vry zyn, en

eene

Sluiten