Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ToONEELSPEL. 22p

zins verlegen') want ik ben reeds by een

goed vriend te gast genood.

Reinhard.

Dat is my leed. Nu, dan zal ik toch uw moe* der iets zenden.

Blondheim. (drukt hem de hand, wil fpreeken, keert zich om, om zyne traanen te ver* bergen, vervolgens gaat hy fchielyk in het vertrek.)

TWEEDE TOONEEL.

Reinhard (alleen) (Hy ziet hem na) By een goed vriend te gast genood? Ja alsof ik het niet wist! Naar buiten gaat hy wandelen , eet daar zyn broodje, en drinkt uit de eerste bron die hem voorkomt. Die verVloekte hoogmoed! Eer hy een mensch om hulp zou aanfpreeken, eer hy iemand iets te danken zou hebben, leeft hy liever in ellende, en ver' bergt voor de oogen van al de waereld zyn toe. ftand. Hy verdient den hemel voor het geen hy aan zyne moeder doet, maar als 'er niet ras zo wat tot haare redding komt, dan moeten beiden van honger omkomen. (Hy gaat naar de deur.)

DERDE TOONEEL. Reinhard. Sitteb.

S I ï T E E,

Is Blondheim te huis?

Reik-

Sluiten