is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouwtooneel der menschelyke hartstochten en daaden, of Tooneelstukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lio DE DOOD VAN ROLLA,

TWEEDE TO 0 NEE L.

alonzo. een soldaat met twee vletfchen wyn.

soldaat.

Hier Alonzo de Molina , zyt welgemoed en drink!

alonzo.

Wie zendt u?

soldaat.

Ik hield de wacht voor uwen tent.

al.onzo.

Heb ik deeze verkwikking aan uw medelydeu te danken?

soldaat.

Neen. Uw toeftand gaat my wel ter harte» maar helpen kan ik niet; want ik ben arm,

alonzo.

Wie gaf u dan deezen wyn?

soldaat.

Iemand, die wel zoeter dingen geeven kan dan deezen wyn ! (zachtjes) Donna Elvira.

alonzo.

Wie is die Donna Elvira?

soldaat.

Hebt gy nooit van haar gehoord? — De Vriendin van onzen Veldheer.

al on-