Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2 )

Blankaart (£.) Nieuwlichtend Practvk dér Medicynen, waar iD getoond word, dat alle Ziektens een verdiktheid des Bloeds en Zappen zyn, en alleen uit Zuur, Zout en Slym voortkomen, beneffens een Verhandeling over de Hsdendaagfcbe Chymie in welke over ciesfelfs bereidingen naauwkeurig geredeneert word, in 8vo , a - - ƒ I - 4 - o

Boekzaal der Leesgierigen , zynde een fraaije Verzameling van allerhande zoo Ernflige als Boertige Stoffen en Mengeidichten , 4 deelen met fraaije Konftplaten, in 8vo, l - - - ƒ 3 - 13 ■ o

Bracht (T. van) Tuingedachten in zes Zangen 4to. met een fraajeTytel plaat, a ƒ 1 - 12 - o

't zelfde Boek groot papier,

4 - - - ƒ 2 - 4 - o

Gedenkschriften van bet Leeven van TheodorUs Agkippa van Aubigné zynde geweeft een der onverzaagde en yverigfle Voorftanders voor de Hervormde Godsdienft , door hem zelve Gefchreeven, met een korte befchtyving van zyn Perfoon en Carafter, beneffens de Lof en Nuttigheid van dit Werk,door derl Hollandl'chen Speftator, in 8vo, 4 _ - - ƒ o - 16 - o

Geschiedenis en Zonderlinge LeeveNsgevallen van eenen Hottentot door hem zeiven gefchreeven, in 8vo, a ƒ 3 - 12 - o

't Gil-

Sluiten