Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E L T S P E L. 37

LEONORA, driftig. Maar, 'k weet niet wat my fpreken doet Met zulk kanalje, als gy kunt wezen... Pakt u van hier! vertrekt, of gy zult vreezent

' LIZETTE.

Hoor eerst wat ik u zeggen moet: Die altoos loopt met luistrende ooren, Hoort menigmalen iets, dat hy niet wenscht te hooren. Diep neigende. Vaar wel, mevrouw!

Zy vertrekt met Jndries. DERTIENDE T O O N E E L. LEONORA, alleen, haar naloopende.

D ie pry!.. Ik beef van ipyt | Ik heb, in weêrwil van myn vlyt, Niet dan myne eigen fmaad vernomen! VEERTIENDE T O O N E E L.

LEONORA, ANDRIES.

LEONORA. Alwéér die guit! Wat wilt gy dan?

ANDRIES.

Mevrouw, de heer Anzelmus is gekomen. LEONORA.

En hoe gekleed?

C 3 A N-

Sluiten