Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELZUCHT. 3

ANGELIKA.

Om u de waarheid te zeggen, Klaasje, ik heb 'cr ook aan getwyffeld.

KLAASJE.

Hoe! niets is zekerder, want voor dat mynhee'r Karei tot onze liefhebbery comedie behoorde, fpculde zy altyd de moeders, maar zedert dat hy meê doet, wil zy met geweld de minnaresfén fpeulen, omdat hy de minnaars fpeult : de goeije vrouw, het ftaat haar ook mooi... Nu wat kan 't fehcelen; zy duistert hem teikens in de ooren, geeft hem jufferskneepjes, en fpeult hem telkens trekjes... Gisteren, onder anderen, wel dekzels, wat heeft ze my doen lagchen! mynheer Karei kwam al vroeg hier, jy was 'er niet, toen floeg ze hem voor met heur beidjes een pandvcrbeurfpulletje te fpeulen; hy moest zich wel onderwerpen, zy gingen zitten, en zie daar hen beiden aan 't fpeulen: mynheer Karei, die wel merkte waar ze heen wilde, deed zyn best om niet betrapt te worden, maar vergeefs : hy wierd gevangen, en raad eens welk eene ftraf zy hem opleide? Hy moest eene vrouw van 'tgezelfchap omhelzen die hem het meest behaagde; en begryp, 'er was geene andere vrouw dan zy in de hce'e kamer! wat dunkt je daar van ?

ANGELIKA.

In waarheid, myne tante maakt zich wel bclagchelyk! is 't mooglyk dat op hare jaren...

A 2 KLAAS-

Sluiten