Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 DE BELAGCHELYKE

GERONTES.

Waarom dat ? weet ge wel dat zulke onderwerpen zeer belangryk, zeer aandoenlyk zyn? ik weet niet hoe gy 't verftaat; maar voor my, ik betuig u dat het zien van een fchavot my de levendigde verrukking veroorzaakt: ik beween zo gaarne de ongelukkigen die het lot daar henen leid; de boeijens, de beulen, de pynigingen , dit alles verheft myne ziel ; ik ben voor dergeiyke zaken zo gevoelig als eene vrouw.

KAREL.

Men behoeft niet te vragen of uw (tuk afgryslyk is.

GERONTES.

6 ! Daar fta ik u voor in: men doet 'er geen tred in, dan door ftroomen bloeds, akeligheden, en euveldaden; by voorbeeld: ik durf my beroemen misdaden te hebben uitgevonden die vol (trekt nieuw zyn ; ook heeft het my goed geld gekost.

VAN DER GRIP-T.

Hoe dan ?

GERONTES.

Waarlyk, ja. Ik befpeurde ras, dat iemand , die van natuur goedaardig is, nooit gemaklyk, zonder vreemde hulp, zyn verbeelding zou kunnen ftofteeren met all' die yslykheden, waarmede ons tooneel tegenwoordig overladen is. ]k had dezelven echter nodig, het koste wat het wilde! Wel nu, wat heb ik gedaan? ik heb agtf'en zakken fteenko. len gekogt; men heeft die zakken onder myn fchoor-

fteen

Sluiten