Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vru

VOORREDEN.

thufiasmus, en opgewekt door het voorbeeld van Lycidas t geen ik hem laat bijbrengen: en dan zie ik er niets onnatuurlijks in.

Meer moeite heeft het in, om voor te koomen dat de zangen niet onnatuurlijk fchijnen, door dat zij als ex tempore, moeten gemaakt worden. — ln het Herdersdicht echter zou men hier toe nog al eenige ruimte hebben, om dat de Arcadiers alom voor ex tempore -zangers te hoek Jlaan. Ik heb dit echter zo veel mooglijk vermijd, en laat het aan des Leezers oordeel of ik hier m al dan niet gejlaagd ben.

Dat 'er Ar cadiers geweest zijn, dat dezelven zeer aan zang- en Speelkunst waren overgegeeven, rust op de gefchiedenis, fchoon de Dichters het gelukkig leven deezer Natie te hoog hebben opgejierd. — Genoeg dat de Arcadifche waereld eens in de natuur was. En dit blijkt uit de ArcadiJche Academie, welke te Romen zo lang in [land was; gelijk de heer volkman in het vierde deel van zijn reisboek door taliën breedvoerig ■ verhandelt. ° Is het nu waarheid 't geen baretti in zijne reizen , brief 49, ons verhaalt, dat Spanjen en loscaanen ex tempore -zangers opleveren, zo kan men met recht die aan Arcadia niet weigeren ~ Ook weet men dat Grieken, Latijnen, Italianen, tranjchen, Duitfchers, Nederlanders, enz. die ooit het Herdersdicht behandelden, hunne Perfoonaadjes die eigenfehap toekeurden. Deeze Arcadifche waereld nu kwam mij zeer

ge-

Sluiten