is toegevoegd aan uw favorieten.

De ritmeester Erlau of Veroordeelde onschuld. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. nf

Z E L L E.

Ik heb hem myn Ritmeester ontdooien, om des

te veiliger weg te raaken Maar 't was of de

duivel 'er mee fpeelde! . . Ik liep den ganfchen dag en nacht, in dien nevel rond, maar kon niet door de voorposten heen koomen. . . Anders had ik my liever laaten doodfchieten dan gevangen neemen*

WA tCIIIIM,

Van wat Esquadron zyt gy ?

ZELLE.

Van den Ritmeester Erlau,

WALDHEIM.

Veel geluk, veel geluk, zo zult gy uwen Ritmeefier welhaast naarvolgen.

ZELLE.

Hoe zo?

WALDHEIM.

Nu houd u maar zo onkundig niet, gy zult ook wel van 't geval weeten, daar gy zo op zyn tyd de-

fsrteerde Uw Ritmeefter wordt heden gear-

quebufeerd.

ZEL»