Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. si

Als haar zal zyn bekend den band dien wy gaan vlegten, En die myn kind,en uw, voor altydzaamgaat hegten j

't Deel dat zy in uw heil

Betje.

Wat zegt gy oude Man? M o W b r A i, tegen Belton. Maar wat beduit dit nors gelaat ? wat hebt gy dan ?

Qegen Betje") Dees dag myn dogter....

Belton, ter zy den.

Ach! hy gaat haar 't hart doorfteeken.

Mowbrai. Gaat zyne vrouwe zyn, door banden , nooit te breeken»

Betje.

(tegen Mowbrai.) (tegen Belton.)

Uw dagter, zyne vrouw, ...is 't waar, zeg, wreedeziel? Dat dus misdadig feit, ooit in uw zinnen viel. Hoe! kund gy op die wys uw minnares mideiden, ö Ramp, 6 fmart,! wat ftaat het lot my te bereiden! Maar 'k ben niet meerbedugt, gy hebt me altoos vertelt» Dat tegen het misdoen hier wetten zyn geftelt. 'k Neem 'er mvn toevlugt toe: dm dwingt gy my

(tegen Mowbrai.J *■ (verrader,

Gy, waarde man, wees tog myn regter en myn vader.! Maak, dat de ftem van 't regt op heden zy gehoord. Mowbrai. Oer zydenj (tegen Betje.J

Wat ftond ik daar te doen! 6 Heemel!... daar's myn woord. Maar, kind, die wet kan u, aan uwe min niet baaten. Vergeef...

Bitje

Sluiten