is toegevoegd aan uw favorieten.

Canut, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 81

GODEWYN.

Herftel uw trouw , die gy verloogchend hebt, Mynheer! Zo fchenkt de Vorst eerlang u aanzien, magt en eer.

ESTRITHE.

Zie hoeveel harten hier naar uw behoudnis trachten.

ULFO.

Gy, zo 'k my redden liet, zoud my met recht verachten.

ESTRITHE.

Verlicht men ooit een hart waar menschlykheid in leeft?

ULFO.

't Wekt elks verwondring op als 't voor de dood niet beeft.

ESTRITHE.

Hoe ydel is die roem!

ULFO.

'k Wil dien, al dervend', zoeken.

EST RITHE.

'k Moet zulk een glorizucht, zo wel als u, vervloeken.

ULFO.

Is dit het affcheid dan 't geen gy my Waardig acht?

ESTRITHE.

Barbaar, denk in wat ramp uw haat, uw list my bragt! Sterf, derf, wreede Echtgenoot! maar 'k vorder, voor uw Die kalmte u weder af die ik door u moet derven, (derven,

Van geen gevaar omringd, van u zelfs onbewust, Leefde ik in vreê, maar gy, ge ontroofde my die rust: Dit deed ge omdat u 't kwaad gewis naar eisch niet dreelde, Zo geen oprecht gemoed mede in uw gruwlen deelde. Gy dwongt my tot uw' echt in weerwil van myn hart.

F 't Be-