Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

oflaatfte Termyn» wanneer deze Kerk geheel eij ai zal voltooid zyn.

De Aanneemers zullen verpligt zyn dit Gebouw tegen primo December, 1792. onder Dak te hebben, en tegen primo Juny, 1793. geheel af, op de verbeurte van ƒ 14 — daags, zo veel als hec langer duurt.

Wy ondergeteekende neemen aan, te maaken eene Nieuwe Kerk, volgens dit Beftek, Teekeningen, en Model; voor een Zomma van HONDERT, VIER DUIZENT, VYF HONDERT Guldens, volgens de op heeden ingeleverde, e» door de Vergaaderinge van Directeuren der HerJlclde Lutherfche Gemeente geapprobeerde Tekeningen van den Heer van der HART,de verziering in het Fronte Spies uitgezondert.

(w<w geteekent.)

Amfterdam, , H: H: HELMERS; 3 Mey, en ZOON.

1792. JAN SMIT.

Sluiten