Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 23

Dan wensch ik dat myn gantfcbe leven

My niets verfchafF dan ramp en wee ; Dat ftonn en onweêr my beftryden, My ftraflen, my doen fchipbrcuk lydon ; Dat Tunis my In flaverny Doe zuchten, al myn levensdagen, My doe de wreedlle fmarten draagen, Ja nimmer ophou' my te plaagen, En ik de felfle foltring ly'.

VIERDE TOONEEL,

lorenzo, aeix.

alix, brengende een groet glas met wyn dat zy met beide handen omvat. I^omaan; eet, drink; neem deezen koek, deeze befchuit, (leek alles in uw zakken. Ach , myn Vrind! hoe ras herkende ik u! Ik zag u door dat venster. Vind gy my niet zeer veranderd ?

lorenzo. Neen. En hoe vind gy my ?

alix.

ó Gy zyt grooter, fchooner en gezetter: als uw haïr opgemaakt is, zult gy 'er bekoorlyk uitzien: uwe klederen zullen u te kort en te naauw zyn; ik heb ze nog, ik zal ze haaien: uw bruin en uw rood kleed, en't kamizool, dat ik voor u geborduurd B 4 heb

Sluiten