Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I'

34 DE ZELDZAAME MAN,

Nu dat is alles wel terwyl dat dit gefchied

Kan men niets anders doen ; maar laat ik u eens

(zeggen;

Men moet aan 's Meisjens kniên niet ftaêg gebogen

(leggen.

Te denken aan een' vriend, dit past een man van eer. Maar hoe vaart gy nu al V

leönard.

Zeer wel en gy myn Heer ?

De Hr. van vredenstein. Vry wel, maar jichtig.

leönard.

Zult gy hier nog lang vertoeven ,

Myn Heer?

De Hr. van vredenstein.

6 Neen, myn vrind, Ik zalzulks niet behoeven. Ik kom om zeekre zaak hier fpoedig af te doen , En als die is verricht, zal 'k my naar huis toe fpoên.

leönard, ter zyde.

Ja, dan heeft Julia gevvislyk waar gefprooken.

^ tegen den Hr. van vredenstein.

Misfchien heeft de een, of aêr u een proces befloo-

(kcn ?

De Hr. van vredens tein.

Procesfen! . neen myn Vrind, die gingen my

(nooit aan ,

Als

Sluiten